WIE ZIJN WE?

Highlab is een analytische testfaciliteit in Leeuwarden, gericht op de analyse van cannabis.  Het bedrijf is opgericht in 2017 en wil de primaire testfaciliteit in Nederland worden voor een industrie die dringend toe is aan accurate testmogelijkheden.

Ons internationale team bestaat uit mensen met verschillende achtergronden binnen de cannabisindustrie, met gecombineerd meer dan 100 jaar ervaring in coffeeshops, growshops en cannabinoïde testmethoden.

Samen vonden wij dat er een serieuze noodzaak was voor onze industrie om zich professioneel te ontwikkelen tot het niveau dat gelijkstaat aan de standaard die we in landbouw en andere menselijke consumptieproducten vinden. Het grootste probleem dat we zagen was het complete gebrek aan kwaliteitscontrole in de cannabisindustrie.

We willen dat veranderen door de standaard te stellen voor goede, schone cannabis waarvan nauwkeurig de hoeveelheden stoffen zijn getest voor de veiligheid van de consument.

WHO ARE WE?

Highlab is an analytical testing facility based in Leeuwarden, dedicated to the analysis of cannabis. Established in 2017, Highlab aims to become the premier testing facility in the Netherlands for an industry desperately in need of testing.

Our international team stems from a variety of backgrounds within the cannabis industry drawing over 100 years of combined experience working with coffeeshops, growshops and cannabinoid testing methods.

Together we felt there was a serious need for our industry to develop professionally to the level associated with agriculture and and other human consumable products. The biggest issue we saw was the complete lack of quality control involved in the cannabis industry.

We aim to change that by setting the standard for good, clean, cannabis that are quantified accurately for consumer safety.

 

 

WAT TESTEN WE?

In Highlab voeren we cannabinoïde-analysetesten uit waarbij we op zoek gaan naar de belangrijkste  cannabinoïden die in cannabis aanwezig zijn.

We bieden 2 testniveaus: een basis; en een geavanceerde, waardoor klanten de optie hebben om te kiezen voor de hoogste precisie in analyse of een meer kosten- en tijd efficiënte oplossing.

We kunnen zowel basis als geavanceerde cannabinoïde-analyse uitvoeren op cannabisbloemen. Testen op eetbare cannabisproducten is momenteel niet mogenlijk, we werken er aan om deze diensten in de toekomst te kunnen leveren.

HOE TESTEN WE?

We voeren 2 soorten testen uit in Highlab; Basis en geavanceerd.

Voor onze Basis-test gebruiken we Thin Layer Chromatography (TLC) die een snelle en goedkope analyse van THC en CBD gehalte aangeeft. Hoewel het iets minder nauwkeurig is dan de geavanceerde, kunnen we in de helft van de tijd een basistest uitvoeren tegen een fractie van de kosten in vergelijking met de geavanceerdere methode.

De geavanceerde test maakt gebruik van een High Performance Liquid Chromatography-system (HPLC) met een UV/VIS-spectroscopie detector (UV-VIS Diode Array Detector). Deze test is zowel nauwkeuriger als accurater dan de basis-test en biedt de detectie en kwantificatie van 9 cannabinoïden: CBDa/CBGa/CBG/THCV/THCa/CBN/D9-THC/CBC.

Hoewel het aanzienlijk meer tijdrovend en meer kost, is HPLC hard op weg de industriestandaard te worden in cannabinoïde-analyse voor zowel commerciële als klinische toepassingen. Het biedt de meest betrouwbare en effectieve testmethode die beschikbaar is om een ​​industriebrede standaard voor cannabinoïde-analyse te bereiken.

HOW DO WE TEST?

We perform 2 types of test at Highlab; Basic and Advanced.

For our Basic test we use Thin Layer Chromatography (TLC) which provides a quick and cheap analysis of 2 cannabinoids: THC and CBD. Although slightly less accurate than the advance test, we can perform a basic test in half the time at a fraction of the cost compared to more advanced methods.

The advanced test employs use of a High Performance Liquid Chromatography system (HPLC) with a UV-VIS Diode Array Detector. This test is both more accurate and precise than the basic, as well as offering the additional detection and quantification of 9 cannabinoids: CBDa/CBGa/CBG/THCV/THCa/CBN/D9-THC/CBC

Although it is significantly more time consuming and more expensive, HPLC is fast becoming the industry standard for cannabinoid analysis for both commercial and clinical applications. It offers the most reliable and effective test method available to achieve an industry wide standard for cannabinoid analysis.

WHAT DO WE TEST?

At Highlab we perform cannabinoid analysis tests in which we look for the main cannabinoids present in cannabis.

We offer 2 levels of testing: A basic; and an advanced, giving customers the option to chose for the highest precision in analysis, or a more cost and time effective solution.

We can perform basic and advanced cannabinoid analysis on cannabis flowers. Cannabis infused edible are not available for testing at present, however we are working to deliver this service.

 

 

PRIJZEN

TLC (Thin Layer Chromatography)                                                 25,-incl. BTW                  
 (THC/CBD)

HPLC (High Performance Liquid Chromatography)                        130,- incl. BTW
(CBDa/CBGa/CBD/CBG/THCV/THCa/CBN/d9-THC/CBC)

 

 

 CONTACT

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 


Copyright © highlab.nl

HIGHLAB

James Wattstraat 4/F2

8912 AR Leeuwarden

058 - 2030393